ZÚ - Radiotechnika a elektronika

členové OK1OCL

Oldřich Roček OK1VLK

Roman Blizníkov OK1FX