ZÚ - Radiotechnika a elektronika

5.10.2015 Výroba jednoduchého blikače

07.10.2015 07:57

Dnes  se nám sešlo 10 dětí. Jeden nám ale odešel,byl se jen podívat.

Na tabuli jsme nakreslili jednoduché scéma zapojení blikače. Všichni po teoretickém vysvětlení začli pracovat. Každý dostal krabičku se součástkami a plošný spoj a začalo se pájet. Kluky to bavilo,měli spoustu otázek ale nakonec dva stihli blikač v časovém limitu schůzky dodělat.  Výrobek si vzali  domů ukázat rodičům. Ostatní budou práci dodělávat příští schůzku. 

Měli radost že se jim  výrobek povedl a byl funkční.

Schůzku a práci členů hodnotíme jako velmi vydařenou. Věříme že činnost v kroužku bude nadále kluky bavit a budou pracovat tak jako pracují nyní.