ZÚ - Radiotechnika a elektronika

ROB v Sosnové u České Lípy

30.03.2015 15:17

ROB - hon na lišku a

SeČO 2015 Mistrovská soutěž II.st a Přebor Libereckého kraje v pásmu 80m

v lesích Sosnové u České Lípy

Datum konání:    6. června 2015, sobota

Místo konání:       Sosnová u České Lípy

Druh soutěže:     Mistrovská soutěž II. stupně, Krajský přebor v pásmu 80m,
                            5. závod Severočeské ligy, a v případě příznivého počasí i 6. závod Severočeské ligy

Pořadatel:             DDM Libertin Česká Lípa, DDM Větrník Liberec spolu se SZTM ROB Liberec

Organizační výbor: Jaromír Baxa, sn. a Zbyněk Trojan

Frekvence: 3,5 MHz

Kategorie: dle pravidel ROB od MD12 a výše, případně i náborová trať

Mapa: Sosnová, měřítko 1:10 000, formát A4

Terén: ze 100 % zalesněný, rovinatý písečný terén, skaliska

Trať: 5TX přeruš. + maják (nerazí se), startovní kolečko 500 m

Ražení: kleště

Relace: 5 min

Limit: 120 min


 

Časový rozvrh: sobota do 10:30 hod. příjezd, prezence

10:30 hod odchod na start, odevzdání přijímačů

11:00 hod. start 00

Shromáždiště: podjezd pod silnicí I/9 mezi Zahrádkami a Českou Lípou

v obci Sosnová, nedaleko autodromu

(Loc: 50°39'28.012"N, 14°32'31.579"E)

Startovné: 10Kč á závod za mapu (platí se na místě)

Strava: v cíli malé občerstvení zajištěno.
Možnost stravování v obci Sosnová a nebo v České Lípě.

Doprava autem: Od Zahrádek po klesání z Ramše na mimoúrovňové křižovatce odbočíme do směru na Českou Lípu a vzápětí na další křižovatce (vpravo Autodrom a Žizníkov), odbočíme VLEVO přes železniční přejezd, za ním zase vlevo a v obci Sosnová za veterinární klinikou opět vlevo. V podjezdu už budeme vidět.

Hromadná doprava: zastávka „Sosnová,,hl.sil.“ nebo do České Lípy, u vlakového nádraží je smyčka MHD, linka 207 má odjezd v 9:15 a 11:15, po předchozí domluvě Vás může někdo vyzvednout.


 

Přihlášky: do 3.6.2015  - počet lidí za oddíl a kategorii na adresu:

E mail: bx.plus at volny.cz případně ok1mpx at qsl.net

Těšíme se na vaši účast!


 

Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo na změny, se kterými budou účastníci včas seznámeni.