ZÚ - Radiotechnika a elektronika

Vedoucí ZÚ-rádio a VO OK1OCL

 Zbyněk  Trojan OK1MPX

Telefon: +420 737 566 646

E-mail: ok1mpx@qsl.net